Melkerobot haler innpå

Nye tall fra Danmark viser at forskjellen i kostnader mellom robotmelking og andre melkessystemer blir stadig mindre.

Mens det i Danmark for få år siden var en tommelfingerregel at konvensjonelle besetninger med melkeroboter hadde 10 øre høyere kostnader pr. melkeliter, viser tall fra BusinessCheck Kvæg 2018 en forskjell på bare fem øre (DKK). Det danske fagbladet Kvæg skriver i sin omtale av tallene at årsaken til at forskjellen har skrumpet er økte lønnskosnader i andre melkesystemer. Selv om melkerobot betyr høyere kapitalbinding vil forskjellen i produksjonskostnader mellom melkesystemene bli mindre. Siden melkerobot er mer kostbar å anskaffe er kapitalbindingen pr. årsku DDD 8 000 høyere enn for melkestall og DKK 8 650 for karrusell. Dermed må ytelsen opp og arbeidskostnadene ned med robotmelking og det viser seg i praksis. Konvensjonelle besetninger har en avdrått som er 224 kg EKM høyere enn besetningene med melkestall og 92 kg EKM høyere enn besetninger med karrusell. Arbeidstidsforbruket målt i kroner (DKK) pr. årsku er 3 725 i AMS-besetninger, 4 219 i karrusellbesetninger og 4 476 i besetninger med melkestall.