Utprøving av soya-alternativer

Det er sterke ønske rom å begrense importen av soya til dyrefôr. Erter og åkerbønner er aktuelle alternativer som Nibio tester ut.

Gjennom prosjektet Eurolegume ser Nibio på hvordan planteprotein kan produseres i Norge, og erstatte dagens import av soya. 

Les mer på nibio.no