McDonald`s vil redusere antibiotikabruken i storfekjøtt­produksjonen

McDonald`s tar grep for redusert antibiotikabruk hos sine leverandører av hamburgerkjøtt.

McDonald`s har en strategi som går på riktigere bruk av antibiotika, ersatte antibiotiak der det er mulig og redusere bruken generelt. Selskapet vil nå skaffe dokumentasjon på antibiotikabruken i sin forsyningskjede og basert på funnene lansere konkrete mål for reduksjon. Bare i USA går det med 272 millioner kg storfekjøtt i hamburgerkjeden, så når den tar grep for redusert antibiotikabruk påvirker det hele bransjen.

Les hele saken hos Dairy Herd Management