Antibiotikaforbruket går ned

NORM-VET rapporten for 2018 viser at bruken av antibiotika i husdyrbruket stadig reduseres.


I 2018 var salget av antibakterielle veterinærpreparater til landdyr 5167 kg som er en nedgang på 7,5 prosent siden 2017. Av dette var 4821 kg til matproduserende landdyr inkludert hest. Siden 2013 har forbruket av antibakterielle midler til matproduserende landdyr gått ned med 17 prosent. Hoveddelen av det som brukes er også smalspektrete penicillinpreparater som i resistenssammenheng gir mindre risiko enn bredspektrete midler. 

Kilde: NORM-VET 2018

Last ned her: NORM-VET Rapport 2018