Proteinnivå nøkkelen til økt nitrogeneffektivitet

Redusert proteintildeling er den meste effektive måten å få opp nitrogeneffektiviteten.

På årets Fodringsdag i Danmark var målet om økt nitrogeneffektivitet ett hovedtema. Et flerårig forsøk i England viste at kyrnes avdrått økte ved å gå opp fra 16 til 18 prosent råprotein. Ved å gå ned til 14 % råprotein gikk imidlertid melkemengden ned pluss at det var visse indikasjoner på dårligere fruktbarhet. Generelt mener Seges i Danmark at det fôres med for høyt proteinnivå. Å gi mer protein enn kyrne responderer med i økt melkeproduksjon er dårlig økonomi.

Les mer på landbrukgsinfo.dk (Seges)