Gode grunner til 5S

Lean-verktøyet 5S er en metode til å få mer systematikk og orden på sakene

Lean-verktøyet 5S er en metode til å få mer systematikk og orden på sakene. Mette Thorhauge i Landbo Thy skriver i en artikkel i det danske fagbladet Bovi at det er 5 gode grunner for å gjennomføre 5S: 

• Etter en slik opprydding vet alle hvor tingene er 

• Overraskende god plass (opprydding fører til at en del kan kastes og det blir bedre plass i hyllene) 

• Plasseringen av ting er gjennomtenkt (plasseres mer hensiktmessig og der de brukes) 

• Bedre arbeidsmiljø (triveligere å arbeide et sted der det er orden i motsetning til der ting ligger og flyter) 

• Sender gode signaler til omverden å ha en gård der tingene er i orden