100 prosent norsk kraftfôr?

Det er på tide å sette seg hårete mål, skriver Øystein Heggdal i Norsk Landbruk.

i kommentaren skriver at han at han himlet med øynene da han første gang hørte om Norsvins mål om 100 prosent norsk kraftfôr. Selv om kommentaren er skrevet med vinkling på fôrimport i svinenæringa er dette like relevant for storfenæringa. .- Vi kan diskutere i det vide og brede om bærekraftig, avskogingsfri soya og bla-bla, men å nå gjennom med nyansert soyainformasjon i disse dager, kan sammenlignes med å spytte løs General i motvind, skriver Øystein Heggdal.

Les hele kommentaren her