Musikk kan gi mer melk

Forskningen tyder på at musikk i fjøset ikke bare er for den som gjør fjøsstellet.

Musikk i fjøset kan påvirke melkeproduksjonen positivt, men det kommer an på hva slags musikk du spiller. Det virker som sakte musikk er mer stimulerende enn rask musikk. To psykologer fra Oxford University undersøkte dette og fant at sakte musikk ga 3 prosent høyere melkeproduksjon enn når det ble spilt rask musikk i fjøset. De foreslår å spille Beethoven og Simon og Garfunkel framfor veldig rask musikk som kan påvirke adrenalinutskilling og negativt påvirke nedgiingen av melk. 

Japanske forskere fant at musikk i fjøset gjorde at kyrne oftere oppsøkte melkeroboten for å bli melket. De fant at en  23 prosent økning i besøksfrekvensen. Dairy Herd viser til at bønder opplever at klassisk musikk og country har en beroligende effekt på kyrne.

Les mer på Dairyherd.com