Forskning på forlenget laktasjon

Økt livstidsytelse og positiv innvirkning på klimaavtrykk skaper interesse for å forlenge kyrnes laktasjon.

Aarhus Universitet sammen med Seges skal framskaffe mer kunnskap om forlenget laktasjon. Det er blant annet et mål å finne ut hvilke kyr som egner seg til forlenget laktasjon og hvilke som ikke gjør det. En utfordring er økende andel kyr med forhøyet hold-score ved kalving på grunn av mindre avdrått i senlaktasjonen.

Les mer i Kvægnyt