Fôrtilsetning skal minke metanutslipp med minst 30 prosent

En fôrtilsetning i hovedsak basert på hvitløk og sitrusekstrakter har vist lovende resultater i forsøk.

Dairyherd.com viser i sin omtale til en undersøkelse ved Scotland`s Rurla College som fant at 15 gram daglig tilførsel av fôrtilsetningen Mootral reduserte metanutslippene hos melkekyr med 38 prosent. Forsøket ble utført i en besetning med 400 kyr (blanding av Holstein og Jersey). Tørrstoffopptaket ble ikke påvirket av tilsetningen, men melkemengden økte med 8 prosent som indikerer bedre fôreffektivitet. Kostnaden for bruken av mootral skal være ca. NOK 580 pr. ku pr. år. Tilsetningen påvirket ikke smak eller lukt på melka. Men som så ofte må det utføres større forsøk før sikre konklusjoner om effekten av Mootral på metanutslippene kan trekkes.

Les mer på dairyherd.com

Les artikkelen som er publisert om forsøket