Isolerte gardiner sørger for plussgrader

Med isolerte gardiner i sideveggene er temperaturen i fjøset med massivtre i veggene og naturlig ventilasjon aldri under åtte grader.

Camilla og Olav Baggerud Dalen tok over gården på Dokka i 2015 etter at han hadde livnært seg som fotball­spiller i 15 år. Han drev videre i et båsfjøs som var i bra stand og med ei kvote på 125 000 liter. Etter hvert kom tankene om å bygge ut hvis han skulle fortsette melkeproduksjonen. Da mulig­hetene for både kjøp og langtidsleie av kvote dukket opp ble det utslagsgivende for beslutningen om å bygge. Målet var et nytt frittstående fjøs med en helhetlig ­løsning.

Les reportasjen i Buskap nr. 6 her