Fôringsstrategi for kastrater

Økende fokus på utnyttelse av beiter og utmarksareal og produksjon på egne ressurser gjør kastrater mer aktuelt.

For å lykkes med kastrater, må det planlegges en ­strategi som passer til antall dyr, tilgang på beite, grovfôravling og plass i fjøset. Tilvekst og vekter må følges opp for å kunne korrigere og nå ­forventet slaktevekt til rett tid. Vi påstår at det er krevende å ­lykkes med god kastratproduksjon, og god beitedrift er nesten et eget håndverk.

Les artikkelen om fôring av kastrater