Bruksdyrkryssing – noe for flere

Friske kyr bør få flere laktasjoner og behovet for rekruttering av kviger kan reduseres.

Når forskjellen mellom å levere melka på beste og dårligste pris overskrider godt over ei krone så blir det et viktig punkt å ta hensyn til. Kviger som kalver inn på vår/sommer kan gjerne insemineres med REDX for å sikre kvige­kalver som er født til rett tid på året. Ved å endre fôringsregime for kvigene kan det og være mulig å knipe en til to måneder av oppdrettstida. Bruksdyrkryssing er et annet tiltak som kan bedre bunnlinja. Selger du oksekalver til liv ved tre måneders alder vil påslaget for en krysningskalv med tung rase være 2 000 kroner (120 kg og 4260 kroner grunnpris NRF x NRF, mens NRF x tung rase gir 6 260 kroner med oppgjørspriser september 2020), mens lett rase gir et påslag på 1 300 kroner. Og kanskje kan det i et fremtidsbilde bli nødvendig å rekruttere en egen liten ammekubesetning hvis forholdstallet senkes. I tillegg skal det være et livdyrmarked for krysningskviger. Fôrer du fram okser sjøl så får du utslaget på bunnlinja kjapt.

Les hele artikkelen i Buskap nr. 7 her