Mest mulig melk og kjøtt på minst mulig kraftfôr

Med grovfôr av god kvalitet og høyt grovfôropptak er målet til Leif Sverre Løkken å redusere kraftfôrtforbruket.

Leif Sverre Løkkens driftsfilosofi er å produsere mest mulig melk og kjøtt på minst mulig kraftfôr. Kg kraftfôr pr. 100 kg EKM ligger nå på 25, men målet er å komme lavere. Slåtten tas tidlig og målet er et for med mye energi og protein uten at det blir for strukturfattig. Med en energikonsentrasjon på 0,94 til 0,96 er bonden fornøyd. Noe areal ble i år ikke høstet før august for å gi en strukturrikt fôr til sinkyr og drektige kviger. Når han nå får sinkyrne over i det ombygde ­båsfjøset eller i avstengt avdeling i nyfjøset, tror Leif Sverre han skal løse problemet med sinkyr som blir for feite ved kalving.

Les reportasjen i Buskap nr. 7 her