Er ­kvigeoppdrettet tilpasset dagens NRF?

En feltundersøkelse viser at dagens fôringspraksis ikke tar ut kvigenes ­genetiske potensial for tilvekst og produksjon.

For norsk melkeproduksjonen er det derfor viktig å utvikle rekrutteringsstrategier som sikrer en lav oppdrettskostnad samtidig som det gir yterike og robuste melkekyr. Her beskriver vi nåsituasjonen om sammenhengen mellom tilvekst i oppdrettet og melkeytelse i første laktasjon undersøkt gjennom en feltstudie.

Les hele artikkelen om intensitet i kvigeoppdrettet her