Fra 11 på bås til 22 i løsdrift

Marie og Olav Ringheim doblet kutallet og halverte arbeidstiden.

Gården rett utenfor Voss sentrum hadde et båsfjøs med plass til 11 kyr. Marie og Olav Ringheim gikk en runde med seg selv for å være sikre på at de ville fortsette med melkeproduksjon. Da den beslutningen var tatt var det heller ingen tvil om at de måtte modernisere fjøset. Med god hjelp i fjøsstellet av kårfolket har begge valgt å fortsette å jobbe heltid utenom bruket – Marie som sjukepleier og Olav i barnehage – men på sikt er planen å trappe ned på det uten at de helt har bestemt hvordan. Med ett barn på to år og ett på seks måneder blir det rimelig hektiske hverdager.

Les hele reportasjen i Buskap 8/2020