Metan som egenskap i avlen?

Datainnsamling på metan fra NRF kyr er godt i gang. Nå kan forskningsarbeidet starte.

Dagros har fått seg en ny vane. Når hun får lyst på litt snacks, kan hun stikke hodet innom den nye GreenFeedautomaten som har blitt installert i fjøset på Senter for husdyrforsøk. Der får hun litt kraftfôr i bytte mot at automaten måler metanutslippene hennes.

Les hele artikkelen som Kirsti Winnberg har skrevet i Buskap 8/2020