Mistet mange kalver på grunn av kryptosporidier

Erik Wedum har i perioder over mange år hatt diaréproblemer på kalvene forårsaket av kryptosporidier.

Etter at Erik Wedum i 2002 lagde en uisolert kalveavdeling under det gamle fjøset var kalvehelsen bra i tre år. Han hadde da vårkalving med 60 kalvinger årlig uten problemer. Så sa det plutselig pang i 2005. Flere kalver ble alvorlig sjuke med vandig og illeluktende diaré. Det var kalver fra nyfødte til noen få uker gamle som ble angrepet. I prøver av avføring ble det påvist den encellede parasitten kryptosporidium. Etter det har det vært flere runder med diaréproblemer. Erik forteller at som regel har han klart å berge kalvene med tidlige væsketerapi (Diakur) og mengder med saltbalanse, men han legger ikke skjul på at han har mistet mange kalver.

Les hele reportasjen fra Buskap 8/2020

Les fagartikkel om kryposporidier fra Buskap 8/2010