Riktig bruk av SpermVital-sæd

SpermVital-sæd gjør tidspunktet for inseminasjon mer fleksibelt, men som ved bruk av konvensjonell sæd er riktig brunstobservasjon avgjørende for å oppnå god fruktbarhet.

Med SpermVital-teknologien er spermiene immobilisert i en alginat-gel før dypfrysing. Det er vist at SpermVital-teknologien har en beskyttende effekt på spermiene mot skader som kan skje under nedfrysing, noe som har gitt en bedring i spermiekvalitet og lengre levetid etter tining enn i konvensjonelt prosessert sæd. Immobiliseringen av sædcellene i alginat-gel muliggjør en gradvis frigivelse av sædceller i børen over lengre tid etter inseminering.

Les mer i Buskap 8/2020