Klara forteller om slakteresultat kunne vært bedre

Klara er et nytt verktøy fra Nortura som gir muligheter til å simulere og endre på slaktealder, tilvekst og slaktevekt på aktuelle slakt.

Les mer om Klara i Buskap nr. 2