Usikre verdier for nærings­inn­hold i husdyrgjødsel

Vet vi egentlig hvilket næringsinnhold husdyrgjødsla vi disponerer inneholder?

Bruk av standardverdier for næringsinnhold i gjødsla kan gi store feil. les artikkelen til Ragnhild Borchsenius i Buskap nr. 2