NRF-embryo i ­oksekatalogen på web

Oksekatalogen på web (oksekatalogen.geno.no) inneholder ikke lenger bare okser. Den gir nå også en oversikt over tilgjengelige embryo.

Det er lagt til et nytt menypunkt i oksekatalogen som heter NRF-embryo. Under dette menypunktet ligger det to faner. Den ene viser en oversikt over embryo som er sendt ut til embryoveterinærer med informasjon om område. Den andre viser embryo som ligger på sentralt lager.

Les hele artikkelen i Buskap nr. 3/2020