Kombinerer høy avdrått og seterdrift

Anders Bergseth har fokus på å utnytte de nære ressursene til matproduksjon. 

Les reportasjen om Anders Bergseth i Buskap nr. 2