Antibiotikaresistens gir høyere dødstall i Italia

En kronikk i Aftenposten setter søkelys på betydningen antibiotikaresistens har for utfallet av coronapandemien.

Erik Martiniussen, forfatter av boken Krigen mot bakteriene, skriver i en kronikk i Aftenposten 25. mars at en dødelig miks av resistente bakterier og coronavirus kan være årsaken til de høye dødstallene i Italia.

Hans poeng er at mange dør av bakterielle sekundærinfeksjoner som ikke lar seg behandle fordi bakteriene er resistenst mot antibiotika. En studie publisert i The Lancet viser at halvparten av dem som døde av viruset i Wuhan i Kina hadde pådratt deg en sekundær bakteriell infeksjon før de døde. 

Martiniussen skriver at Italia er det landet i Europa der flest mennesker dør av resistente bakterier. Årlig dør nesten 11 000 av denne årsaken, mens tilsvarende tall for Norge er 69. Han skriver videre om et svært høyt antibiotikaforbruk både innen humanhelsevesen og i landbruket i Italia. Generelt er det en sterk sammenheng mellom totalforbruk av antibiotika og utvikling av resistens.

Les kronikken fra Aftenposten her