Storfeavl for bedre liv for både folk og fe

I debatten har antibiotikaresistens hos mennesker kommet frem som et viktig tema, når det gjelder muligheten for å behandle følgesykdommer av koronainfeksjoner. Geno i er glade for at denne debatten reises både nasjonalt og internasjonalt.

Les pressemedling fra Geno og se video med intervju med administrerende direktør Kristin Malonær