GS-prøver sendes nå til genotyping hver uke

Etter nyttår har det blitt sendt 1 000–2 000 GS-prøver hver andre uke fra Biobank til Neogen, laboratoriet vi bruker i Skottland. Fra februar startet Biobank å sende GS-prøver hver uke for å minske svartiden ytterligere.

Les artikkelen om kortere ventetid på GS-præver i Buskap nr. 3