Genetiske ­defekter – farlig men ufarlig

NRF-populasjonen testes for to genetiske defekter. Les om hvordan disse defektene håndteres i avlsarbeidet.

AH1 og BTA12 (fruktbarhetsdelesjonen) er de to genetiske defektene vi ­tester for i NRF-populasjonen i dag. Alle som genotyper hunn­dyrene i besetningen sin får opplyst om bærerstatus for disse to defektene både i Kukontrollen og i Geno avlsplan. Slik kan defektene tas hensyn til så en unngår den uheldige effekten. Men hva er egentlig disse defektene? Hvordan kan vi ta hensyn til dem? Og hvorfor kjøper vi fremdeles inn okser som er bærere?

Les hele artikkelen i Buskap nr. 3