Slåttetider, kløverinnhold og bruk av ensileringsmidler

Hyppig slått og høgt kløverinnhold i enga bidrog positivt til lønnsomheten på et modellert økologisk mjølkebruk i Trøndelags flatbygder.

Resultater fra økonomiske analyser av hva som er optimalt driftsopplegg i økologisk mjølkeproduksjon viste også at først ved høg arealtilgang per ku var det lønnsomt å bruke syreholdig ensileringsmiddel som stimulerte til høgt grovfôropptak.

Les hele artikkelen i Buskap nr. 3