Vi trenger mer sommermjølk

Det er ei stor utfordring for både Tine og Nortura at alt for få kyr kalver på etter­julsvinter og vår. Denne situa­sjonen medfører i praksis dårligere mjølk- og kjøttpris til bonden gjennom året. Sammenlignet med jamnare kalving, kan det også medføre mer import enn nødvendig,

Les intervju med prosjektleder Jo Helge Sunde i Tine i Buskap nr. 4

Les intervju med tre melkebønder om hvordan vi kan produsere mer sommermjølk

Les intervju med Jan Erik Fløtre i konsernstyret i Nortura

Les om bruk av kjønnsseparert sæd for å få mer mjølkeproduksjon på sommeren