Fruktbarhet ved inseminering med SpermVital-sæd

Et doktorgradsprosjekt med støtte fra Norges forskningsråd gjennomført av Halldor Felde Berg i regi av SpermVital, Høgskolen i Innlandet og NMBU har undersøkt fruktbarhet, sædkvalitet og oppløsningstid ved bruk av SpermVital-prosessert sæd til inseminering av storfe.

SpermVital-teknologien antas å gi økt fleksibilitet når det gjelder tidspunktet for inseminering i forhold til eggløsning. Ved endoskopi av børen til kua, viste vi at SpermVital-gelen kan påvises i kua 24 timer etter inseminering (se figur). God bevegelighet og levedyktighet hos sædcellene ble påvist etter inkubering av SpermVital-gel i bør over natt (slakteri-organer). Resultatene indikerer en langvarig frigjøring fra SpermVital-gelen av sædceller av god kvalitet, noe som kan muliggjøre vellykket inseminering over et utvidet tidsvindu hos storfe.

Les mer i artikkel i Buskap nr. 4 i 2020