Har kua god nok eteplass?

Kyr med naturlig eteatferd eter i en halvsirkel rundt seg. Både fôr­opptak og ytelse øker hvis eteplassen er optimal.

Les mer om kuas eteplass i den faste Kusignaler-spalten til Ola Stene i Buskap