Råd om bruk av kjønnsseparert sæd

REDXTM er prosessert på en annen måte enn konvensjonell sæd, og derfor er det en del råd om bruk av slik sæd som det er viktig blir fulgt hvis resultatet skal bli bra.

Kjønnssorteringen innebærer at sædceller som gir kukalv sorteres for seg, fortynnes og fylles på strå til inseminering. Det er vist at sorteringsprosessen innebærer en belastning på sædcellene og kan resultere i en nedsatt drektighetsprosent for kjønnsseparert sæd sammen­lignet med konvensjonell sæd. Av den grunn, benyttes kun sæd fra NRF-okser med høy ­sædkvalitet til produksjon av REDXTM.

Les mer i artikkel i Buskap nr. 4