Ta kontroll på innvollssnylterne

Like sikkert som at gresset spirer når våren kommer, er vissheten om at mange av beitene her i landet inneholder parasitter som har overvintret siden forrige beitesesong. Alle storfe har innvollsparasitter (snyltere), men graden av infeksjon avgjør hvor påvirket dyret blir av dem.

Beiteparasittene hos storfe opptrer noe ulikt, men fellestrekkene er relativt like med redusert tilvekst og fôrutnyttelse. Kalvene og ungdyra kan bli utrivelige, og noen ganger forekommer diaré av varierende alvorlighetsgrad hos førstegangsbeitende dyr. Eldre dyr har utviklet immunitet mot parasittene, men utenlandske studier viser at melkekyr kan ha redusert fruktbarhet og ytelse med et estimert tap på 0,35-1 liter melk per dag.

Les mer i artikkel i Buskap nr. 4 i 2020