Satser på REDX i kombinasjon med Charolais

Helge Ruud har tatt i bruk ny teknologi og nytta seg av mogelegheitene som REDX (kjønnseparert NRF- sæd) gir på mjølkebruket. Når han lukkast med dette opplegget, får han gode kvigekalvar etter dei beste dyra og samstundes kan han selja fleire charolaiskrysningar til liv, noko som gir ekstra god betaling.

For tida betalar Nortura 2 000 kroner ekstra for oksekalv og 1 640 kroner for kvigekalv som er 50 prosent tung kjøtferase (Charolais eller Limousin). Kalvane må vera over 120 kg. – Dette er god butikk for meg, og eg kjem til å auka opp endå meir med charolaiskrysningar neste sesong, smiler Helge fornøgd. Han planlegg å inseminera opp til 1/3 av dyra med Charolais, og ved å bruka REDX på kviger og nokre fyrstegangskalvarar sikrar han rekruteringa til eigen besetning.

Les mer i reportasje i Buskap nr. 5