Bygde nytt etter 150 år

Det gamle fjøset er 150 år og fortsatt i bruk selv om melkekua i mars i fjor flyttet inn i nybygg med melkerobot.

Magnhild Søberg Lillebråten og Rune Lillebråten, forteller om en lang planleggingsprosess før de satte spaden i jorda. Med et slitt og tungvint båsfjøs var det enten å gi seg med melk eller bygge noe nytt.