Nyutviklet stolpe løser korrosjonsproblemet

Fjøssystemer har i samarbeid med Wopas utviklet en ­revolusjonerende stolpe som ikke trenger jording.

Det har i vinter vært mye oppmerksomhet om korrosjonsproblemer i relativt nye fjøs. Stål vil alltid kunne ruste, og når installasjon av jording ikke blir gjort forskriftsmessig vil problemene oppstå raskt. Fjøssystemer kom i kontakt med Hallingsplast og datterselskapet Wopas for tre år siden. Wopas hadde da utviklet en ny type stolpe til bruk i høyspentmaster. Fjøssystemer mente teknologien kunne anvendes til å utvikle en stolpe til bruk i landbruksbygg. Samarbeidet har resultert i Wopas-stolpen som allerede har vært testet i et nytt fjøsbygg på Vinstra i ett og et halvt år (se side 22 i Buskap 5/2020).

Les hele saken i Buskap 5/2020