Gården utvikles gjennom generasjoner

2004-modellen bygges om til 2020-modell.

I 2004 ble det reist et nytt fjøs i forlengelsen av båsfjøser med 24 liggebåser, mjølkegrav og plass til oppdrettet på andre siden av fôrbrettet. Mjølkerom, smittesluse, og sosialt rom i 2. etasje med utsyn over fjøset. Fôrsentralen ble lagt inn i låven. Etter hvert ble tårnsiloene tatt ut av bruk og erstattet med rundballer og etter hvert en Haru fôrblander på låven. Stølsdrift er en naturlig del av driftsopplegget. Fra 1. juli nyter både kyr og familien det frie livet på stølen som ligger på 1000 meter over havet.

Les hele reportasjen i Buskap nr. 5 i 2020