Nordisk dataløsning i melkeproduksjonen går «World Wide»

NCDX – Nordic Cattle Data Exchange – er kjent for mange av medlemmene i Kukontrollen som har mjølkerobot. NCDX gjør det enkelt å utveksle data om dyreforflytninger, opplysninger om reproduksjon, mjølk- og kraftfôrregistreringer fra mjølkeroboten til Kukontrollen.

Siden 2017 har NCDX vært tilgjengelig for mjølkeprodusenter med Lely-robot og godt over 500 medlemmer leverer data til Kukontrollen regelmessig via NCDX. I 2012 besluttet organisasjonene som er ansvarlige for kukontrollene i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island å starte utvikling av en felles løsning for å utveksle data mellom de nasjonale kukontrollene/storfedatabasene og besetningsstyringssystemene ute på gårdene. Den felles løsningen ble kalt NCDX. Hele løsningen er nå solgt til et nyopprettet internasjonalt selskap med husdyrkontrollorganisasjonene i USA, Australia, Canada, Nederland og Tyskland på eiersiden, iDDEN. iDDEN står for International Dairy Data Exchange Network. De nordiske landene er fortsatt med på eiersiden. Nå skal NCDX videreutvikles for bruk internasjonalt.

Les hele artikkelen til Tone Roalkvam i Buskap nr. 8/2020