Hvorfor trenger besetningen en avlsplan?

Geno avlsplan hjelper deg å finne de gode kombinasjonene og øke avlsframgangen i egen besetning.

Avlsmål og avlstiltak legger grunnlag for hvilke NRF-okser som til enhver tid er å finne i dunkene. Hovedtanken bak avlsarbeidet er å klare å identifisere de aller beste NRF-dyrene innen hver årgang, og sørge for at disse blir brukt som foreldre til neste generasjon. Med dagens opplegg er det omkring 50 ulike eliteokser tilgjengelig hvert år. Avlsplanlegging på besetningsnivå handler om å bestemme: hvilke av disse oksene du som gardbruker ønsker å bruke og på hvilke kviger og kyr du velger å bruke de ulike oksene.

Les hele artikkelen fra Buskap 7/2021 HER