Teamarbeid gir høg mjølkepris

Fokus på fôreffektivitet og kraftfôrregimet over mange år har betalt seg. Det startet med at det ble satt inn kraftfôrvogn i båsfjøset, og nå er regimet videreutviklet med mjølkerobot.

På Hattrem fôres det med rundballer som rives ut av en rundballeriver og kjøres ut med minilaster. De har eget utstyr med kombipresse og høster fôret i godvær. Rett tid-faktor er nøye vurdert, og grovfôret høstes på et fornuftig tidspunkt, ikke for tidlig og ikke for sent. Kyrne spiser alt det grovfôret de klarer. Kristian har søkelys på ugrasfrie enger og tilstreber fornying hvert 5.år. Nedbør er ofte en minimumsfaktor, og i sommer har de gravd ned 2 km med vatningsrør. Her skal det bli mulig å både vatne og kjøre gylle. Kristian gleder seg til møkkjøringa. Nå er det knapt to lass i timen til det arealet som ligger lengt unna.

Les hele reportasjen fra Hattrem i Lesja i Buskap 7/2021 HER