Nytt syn på metan

Metan og CO2 er så ulike når det gjelder påvirkning på klodens oppvarming at det er meningsløst å omregne metan til CO2-ekvivalenter.

Se You Tube-filmen som forklarer hvorfor metan har en helt annen effekt på oppvarming enn CO2. Selv om metan er en"sterkere" klimagass blir den i  atmosfæren i bare ti år, mens CO2  forblir i atmosfæren i tusenvis av år.  Det betyr også at hvis vi reduserer utslipp av metan vil det trekke karbon ut av atmosfæren og ha en kjølende effekt. Reduksjon av metanutslipp kan sammenlignes med lagring av CO2. Landbruket må redusere sine  utslipp av klimagasser, men vi må a) skille mellom de ulike klimagassene, b) skille mellom klimagasser med fossilt opphav og klimagasser som er en del av et kretsløp og c) komme bort fra CO2-ekvivalenter som målestokk og få en enhet som beregner oppvarmingseffekten. Dagens bruk av CO2-ekvivalenter i merking av f .eks. matvarer er meningsløs grønnvasking.

Se filmen her