Systematikk gir resultater i grovfôrdyrkinga

Svein Helge Høyvik har en plan han følger og er bevisst på å dyrke grovfôr som er tilpasset behovet til de ulike dyregruppene.

Anne Blikshavn Høyvik og Svein Helge Høyvik driver melkeproduksjon i Tysvær med Kårstø-anlegget i nabolaget og avkjøring til vindkraftpark over egen grunn. Fôrdyrkingen står sentralt i drifta på gården. Til tross for et klima der tidsvinduene for høsting kan bli smale høstes det mye gras av god kvalitet hvert år. Det er systematikk og ikke tilfeldigheter i fôrdyrking, høsting og bruk av grovfôret og det gir resultater.

Les hele reportasjen fra Buskap 7/21 HER