Flaks forfølger den som er godt forberedt

Et budsjett er nyttig for å få innsikt i egen økonomi, avdekke for­bedringsområder og økonomiske utfordringer, men også se de økonomiske mulighetene.

De fleste har en plan i hodet for alle oppgavene de skal utføre, selv om planen ikke nødvendigvis er skriftlig. Er det finvær, graset er slått og det er klart for å presse rundballer, da begynner vi ikke å male låveveggen, selv om det også burde vært gjort. Vi prioritere det som er viktigst! Slik er det også med penger! Hvordan kan vi bruke dem best for å nå våre mål?

Les hele artikkelen fra Buskap 1/21