246 færre mil med traktor

Forskjellen på å kjøre fra Molde til enten Roma eller Hamar illustrerer hvor mye kjøring Nordvik samdrift sparte på å leie inn lastebil og kontainer til spredning av husdyrgjødsla.

I 2008 ble det kjøpt inn 10 kubikks tankvogn til å kjøre ut husdyr­gjødsla. Det tok voldsomt med tid, og ofte rakk de ikke å få kjørt ut alle steder mellom 1. og 2. slått. Med framfôring av oksene ble det mer møkk, og det ble kjøpt ei 7 kubikks tankvogn i tillegg. Far og sønn var skjønt enige om at dette ikke kunne fortsette. Ikke bare ga det slitasje på folk – det ble mye dekkskift, servicekostnader og dieselkostnader på traktorene. Det er tross alt 3 000 kubikkmeter med gjødsel (inkludert regnvann i kummen) som skal spres og med bruk av de to tankvognene blir det fort 350 til 400 lass.

Les hva far og sønn gjorde for å slippe så mange timer på traktoren og få riktigere bruk av gjødsla

Les også artikkelen Norge på langs med møkk om prosjektet «Møkk og miljø – bedre bruk av husdyr­gjødsel til beste for bonde, økonomi og miljø»