Buskap også på Facebook

Søk opp Buskap/Geno SA så finner du facebook-sidene til Buskap.

Buskap/Geno SA på Facebook inneholder landbruks- og storferelevante nyheter fra inn og utland. Det vil være en del av de samme nyhetene som publiseres under Ku-nytt utland og Ku-nytt innland her på Buskap-webben som også publiseres på Facebook (en del av nyhetene vil være på engelsk).

Akkurat nå kan du lese om at i USA vil de bruke veterinærer til å sette covid-19 vaksiner, Nortura vil ha tyngre slakt for å minske underskuddet på storfekjøtt, i Australia har det blittt utviklet et alternativ til pasteurisering av melka som skal gi produkter av høyere kvalitet, over 2 600 kalver som har vært på skip til havs i to måneder vil bli avlivet, britisk matkjede vil bare kjøpe fra nullutslippsgårder fra 2030 og at det blir flere kvinnelige bønder i Europa.

Finn sidene her: