EU vil ha 25 prosent øko-areal innen 2030

Dagens øko-areal i EU er 8,5 prosent, og EU vil bruke virkemidler i landbrukspolitikken for å øke den økologiske jordbruksproduksjonen. Det viktigste virkemidlet vil være det nye miljøprogrammet.

Kommisjonen har gjennom den grønne giv (Green Deal) signalisert retningen for utviklingen av EU. Alle næringer skal gå i en grønnere retning. Dette gjelder også for jordbruket. For å stimulere til økt økologisk jordbruksproduksjon la EU den 25. mars 2021 fram en tiltaksplan med 23 forslag for å øke etterspørselen og produksjonen fram mot 2030.

Les mer på regjeringen.no