Raigras best ved forsinket slått

Forsøk bekrefter at flerårig raigras opprettholder kvaliteten lenger enn timotei.

Blandinger av flerårig raigras (engelsk raigras) opprettholder kvaliteten lenger enn timotei. Dette ser vi etter flere år med prognosehøstinger. Vi har sett tendensen over flere år, men våren 2020 støtta Rogaland fylkes­kommune et prosjekt i NLR Rogaland hvor vi tok ut 77 prognoseprøver for å kunne sammenligne kvalitetsutviklinga i praktisk engdrift. 

Hensikten var å teste om overgang til raigras vil gi eng som har lavere avlingsnedgang ved vanskelige innhøstingsforhold og dermed utsatt slått. Dette er spesielt viktig siden nedbørsmengdene har økt de siste årene, og er forventet å øke enda mer etter hvert som klimaendringene skyter fart. Vi har også sett at raigras har dominert i intensive grasområder på Jæren, mens timotei dominerer lenger ute i distriktene. Vi tok ut doble prøver fra samme sted fra midten av mai til siste halvdel av juni. En prøve fra raigraseng og en prøve fra timoteieng på samme lokalitet for hver av datoene i ­prøveperioden. Prøveuttakene var fordelt i store deler av Rogaland, samt Etne.

Les hele artikkelen fra Buskap 3/2021 her