Beiting for melkekyr

NLR Innlandet i samarbeid med Tine Rådgiving har skrevet et beiteblad, hvor alle momenter rundt beite for mjølkekyr blir vurdert.

Når man skal velge beitesystem er det en del momenter man skal tenke gjennom. Hvor mange dyr skal slippes ut, størrelsen og kvalitet på beitarealet og i tillegg hvor arealet ligger i forhold til driftsbygningen. I tillegg må man tenke over opplegget for tilleggsfôring, hvilke krav / ønsker man har til arbeidsbehov og investeringer med mere. Det er også mulig å kombinere arealet med slått. 

NLR Innlandet i samarbeid med Tine Rådgiving har skrevet et beiteblad, hvor alle momenter rundt beite for mjølkekyr blir vurdert. I tillegg inneholder hefte en mengde gode tips. Beitebladet er en praktisk veiledning til god beitebruk.

Les Beitebladet her