Arealdisponering og rett slåttetid

Mange har et stort uutnyttet avlingspotensial som ligger og venter, og det krever et trent øye og gode verktøy for å realisere det.

Ulike dyregrupper stiller forskjellige krav til grovfôrkvalitet. Dette blir i økende grad lagt til grunn i strategiene for produksjon og bruken av grov­fôret. I tillegg til hvor mye som trengs av de ulike kvalitetene, trengs en plan for hvor fôret skal produseres. Videre trenger vi en rask oversikt over resultatet som grunnlag for planlegging og bruk.

Les hele artikkelen fra Buskap 3/2021 her