Frå fôrunderskot til fôroverskot trass produksjonsauke

Jørgen Helset på Hellesylt i Stranda har med rådgjevingsavtale auka fôrproduksjonen kraftig.

— At vi har gått frå ein situasjon med knapt om fôr til ein mjølkeproduksjon på 380 tonn der vi var nøydd å selje 21 spedkalvar; til vi no har nok fôr til ein mjølkeproduksjon på 470 tonn og må selje færre kalvar, tek Jørgen Helset som eit bevis på at ein rådgjevingsavtale med Landbruk Nordvest har betalt seg. Å bli utfordra er berre positivt. - Det er betryggande å ha ein å vende seg til som sit med den kunnskapen du har bruk for, seier Jørgen Helset. - Det er lett å bli gåande i same tralten og ikkje opne seg for endringar og forbetringar. - Det å ha ein dialog og bli utfordra, er berre positivt, seier han.

Les hele reportasjen i Buskap 3/2021 her